fbpx

 21


března

Když žena následuje svou intuici – příběh vzniku Festivalu Ženám

Být ženou znamená následovat své vnitřní vedení. Následování své intuice bychom mohli přirovnat k procházce po horské stezce. Nepřemýšlíte, jestli zabočíte doprava nebo doleva. Prostě jdete, kudy vás nohy vedou a jak se cesta klikatí. A přesně tak vznikl i Festival Ženám. Byl a stále je to počin řízen čistě ženskou intuicí.

“Každá z nás je jedinečná svým přínosem pro tento svět. Více a více žen dnes tvoří pro ostatní. Už to není pouze o vytvoření rodinného zázemí.” 


Kateřině Krejčí, zakladatelce festivalu a komunity Ženám přišel nápad zorganizovat toto setkání sám. Navštívil ji ve vaně. Sama mluví o akci jako o něčem, co skrze ni mělo vzniknout pro ženy, které hledají nové cesty a dívají se “pod povrch”. A se stejnou energií s jakou myšlenka vznikla, na sebe postupně nabaluje lidi, kteří s ní souzní a projekt obohacují. Stačí se jenom podívat na osobnosti, které na festivalu vystoupí. Je to jedna inspirace vedle druhé. Není to ale o zvučných jménech. Každá z nás je osobnost. Každá jsme nositelkou jedinečného příběhu, který může inspirovat a obohatit ostatní. Každá z nás má v sobě vlastní dary. A to je právě to, co stojí na pozadí festivalu. Myšlenka na propojení žen s jejich jedinečností. Nadšení pro rozdmýchání vnitřního ohně v každé ženě, aby uviděla své dary a odvážila se o ně podělit. Věříme, že díky tomuto propojení se ženy více uvolní do své ženskosti a síly.